Contribution

Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri

Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017.

In the beginning, this scheme is compulsory for the self-employed in the Passenger Transportation Sector which are taxi, e-hailing and bus drivers under the provisions of the Self-Employment Social Security Act 2017, which took effect on 1 June 2017.

Mulai 1 Januari 2020, perlindungan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri telah diperluaskan kepada 19 sektor pekerjaan sendiri yang lain seperti berikut:

 • Pengangkutan Barangan dan Makanan
 • Ejen
 • Pembinaan
 • Perniagaan Online
 • Perikanan
 • Kesenian
 • Pertanian
 • Perkhidmatan Profesional
 • Penjaja
 • Teknologi Maklumat
 • Makanan
 • Penjagaan Perawatan dan Pemulihan Kesihatan
 • Penternakan
 • Perkhidmatan Sokongan
 • Premis Penginapan
 • Pemprosesan Data
 • Pembuatan
 • Perhutanan
 • Perkhidmatan Isi Rumah

Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri

Skim ini menyediakan perlindungan untuk orang yang diinsuranskan bekerja sendiri daripada kecederaan pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa aktiviti berkaitan kerja.

Kecederaan bekerja sendiri bermaksud kecederaan peribadi kepada orang yang diinsuranskan bekerja sendiri yang disebabkan oleh kemalangan atau penyakit pekerjaan yang timbul daripada dan semasa aktiviti bekerja sendiri termasuk semasa dalam perjalanan untuk tujuan bekerja sendiri. aktiviti.

Penyakit pekerjaan ialah penyakit yang disebabkan oleh atau timbul daripada mana-mana pekerjaan yang dinyatakan dalam Jadual Kelima Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Skim ini menyediakan faedah tunai kepada orang yang diinsuranskan dan tanggungannya selain rawatan perubatan, pemulihan fizikal dan latihan vokasional.

Protection of Self-Employment Social Security Scheme
Eligibility
Kelayakan
Warganegara Malaysia / permastautin tetap tanpa mengira had umur; dan
Individu yang menjalankan pekerjaan sendiri untuk mencari nafkah.
Documents Needed
Dokumen Diperlukan
Salinan kad pengenalan
Salinan lesen / kad pemandu / profil e-haling / permit / sijil atau surat pengesahan dari persatuan atau agensi yang berkaitan tertakluk kepada jenis sektor yang dipilih.

Pertubuhan Keselamatan Sosial

oleh PERKESO
Bulanan
Tahunan
RM
13.10
/bulan
157.20
/year
Pendapatan bulanan yang diinsurankan
RM 1,050.00
RM
19.40
/bulan
232.80
/year
Pendapatan bulanan yang diinsurankan
RM 1,550.00
RM
36.90
/bulan
442.80
/year
Pendapatan bulanan yang diinsurankan
RM 2,950.00
RM
49.40
/bulan
592.80
/year
Pendapatan bulanan yang diinsurankan
RM 3,950.00
Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Perkeso?
Muat turun risalah...
Muat Turun Risalah

Faedah

Faedah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri

MEDICAL BENEFIT
FAEDAH PERUBATAN
TEMPORARY DISABLEMENT BENEFIT
FAEDAH HILANG UPAYA SEMENTARA
PERMANENT DISABLEMENT BENEFIT
FAEDAH HILANG UPAYA KEKAL
CONSTANT ATTENDANCE ALLOWANCE
FAEDAH ORANG TANGGUNGAN
DEPENDANTS’ BENEFIT
ELAUN LAYANAN SENTIASA
FUNERAL BENEFIT
FAEDAH PENGURUSAN MAYAT
FACILITIES FOR PHYSICAL OR VOCATIONAL REHABILITATION
KEMUDAHAN PEMULIHAN JASMANI ATAU VOKASIONAL
EDUCATION BENEFIT
FAEDAH PENDIDIKAN